You are currently viewing Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych 2022 r.

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych 2022 r.

Jak co roku, w październiku, nasza biblioteka obchodzi Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. Tegoroczne hasło tego święta brzmi „Reading for Global Peace and Harmony”. W Polsce skrócono je do „Czytanie dla pokoju”.

Podstawowym zadaniem MMBS jest zwrócenie uwagi na ogromną rolę biblioteki w życiu szkoły oraz w nauce i rozwijaniu zainteresowań czytelniczych.

Biblioteka szkolna  przygotowała dla czytelników ciekawe akcje, zabawy i konkursy. Serdecznie zapraszamy do udziału.

  1. Szkolny konkurs „Mem biblioteczny” (3 -22 października 2022 r.).

REGULAMIN KONKURSU MEM O BIBLIOTECE

ZGODA NA UDZIAŁ DZIECKA W KONKURSIE MEM BIBLIOTECZNY (1)

 

2. Akcja czytelnicza „Podaruj książkę bibliotece” (3 – 31 października 2022 r.).

Celem akcji jest pozyskanie ciekawych książek, które wzbogacą nasz księgozbiór, zachęcą uczniów do czytania, rozbudzą wyobraźnię, poszerzą wiedzę, zaciekawią, zainteresują.

Zasady przyjmowania książek:

  • Czas akcji: 3 – 31 października 2022 r.
  • Miejsce akcji: Biblioteka klas młodszych i starszych.
  • Stan przekazywanych książek powinien być dobry.
  • Książki powinny być wydane po 2000 r.
  • Przekazać można literaturę piękną, popularnonaukową, lektury, komiksy, słowniki.
  • Przed przekazaniem książek należy zapytać rodziców o zgodę.
  • Każdy uczeń, który przekaże minimum 2 książki otrzyma uwagę pozytywną.

 

3. Zabawa czytelnicza dla uczniów klas 8 „Biblioteczne Podchody” (19 października 2022 r.).

4. Akcja czytelnicza dla klas 1-3 „Czytanie dla pokoju”(cały miesiąc).

5. Pasowanie na Czytelnika uczniów klas 1 (24 – 28 października 2022 r.).

 

Szczegółowe informacje o konkursach uzyskać można w bibliotece szkolnej klas młodszych i starszych.