You are currently viewing Rekolekcje szkolne 2023

Rekolekcje szkolne 2023

 
W dniach 13-15 marca br. w parafii Bożego Ciała i Matki Bożej z Lourdes zorganizowano rekolekcje szkolne dla naszej społeczności.
 
Prowadził je ks. Przemysław Jamro wikariusz parafii św. Rocha w Rzeszowie, katecheta w Szkole Podstawowej nr 5.
Tematem przewodnim była „Droga do szczęścia”. Ks. Rekolekcjonista wskazał nam, że na tej drodze ważne miejsce zajmuje Bóg, rodzina, szkoła i przyjaciele.
Na tej drodze nie możemy zapomnieć o łasce Bożej, wierze, modlitwie, Piśmie Świętym oraz Komuni Świętej.
 
Bardzo serdecznie dziękujemy ks. Przemkowi za poświęcony czas i ukazaniem nam drogi do szczęścia.