You are currently viewing ” Tinkercad Master – Pasja i Zabawa!” 2023

” Tinkercad Master – Pasja i Zabawa!” 2023

Celem konkursu ” Tinkercad Master – Pasja i Zabawa!” jest promowanie ekologicznego myślenia oraz kształtowanie postaw odpowiedzialnych dla środowiska wśród dzieci. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Miasta Rzeszowa, którzy za pomocą narzędzi tj. Tinkercad i drukarek 3D podejmą wyzwanie:

  1. Klasy I – III. Wyzwanie dotyczy zaprojektowania zestawu składającego się z: breloka, ramki na zdjęcie oraz kubka. Zestaw powinien promować ekologiczny styl życia.
  2. Klasy IV – VIII. Wyzwanie dotyczy zaprojektowania zbiornika wodnego, który może być wykorzystany zarówno w przestrzeni miejskiej, jak i domowej. Atutem projektu będzie prezentacja jego zastosowania.

Uwaga!

Z każdej szkoły może wystąpić jedna drużyna w danej kategorii klasowej. Opiekun drużyny dokonuje zgłoszenia projektu poprzez wysłanie maila wraz z załącznikami na adres mailowy: tinkercad@sp25.resman.pl do dnia 22 maja 2023 r. Po zgłoszeniu Opiekun otrzyma maila zwrotnego z dostępami do platformy konkursowej Tinkercad.

W ramach konkursu uczestnicy będą mieli okazję stworzyć projekty, które:

  • Wspierają zrównoważony rozwój miasta poprzez gromadzenie i wykorzystanie wody deszczowej.
  • Zapewniają bezpieczne i estetyczne miejsce dla fauny wodnej.
  • Stymulują edukację ekologiczną i prospołeczne zaangażowanie w życie miasta.

Najlepsze projekty zostaną wyeksponowane podczas wernisażu prac w Centrum Innowacji Miejskich  – Urban Lab oraz na stronach internetowych organizatorów konkursu.

Ważne informacje o konkursie:

  1. Stwórz projekt i przygotuj prezentacje w dowolnym formacie, która umożliwi nam ocenę Twojego projektu. Wysyłając maila na adres tinkercad@sp25.resman.pl z prezentacją do dnia 12 czerwca 2023 r. na maila tinkercad@sp25.resman.pl. Pamiętaj aby dostarczyć modele projektów zawartych w prezentacji również do dnia 12 czerwca (modele powinny być opisane: Nazwa konkursu_Nazwa szkoły_Kategoria klasowa. Dodatkowo należy podać przy opisie modelu dane kontaktowe do Opiekuna drużyny). Wydrukowane modele 3D  należy dostarczyć do Urban Lab – ul. 3 Maja 13/I piętro.
  2. Ogłoszenie wyników konkursu do 19 czerwca 2023 r.!

Kapituła Honorowa Konkursu:

Robert Homicki – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Rzeszowa ds. Rozwoju Gospodarczego i Przedsiębiorczości

Tomasz Kamiński – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa

Justyna Pałys – Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Zbigniew Bury – Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa

Tomasz Skoczylas – Dyrektor Centrum Innowacji Miejskich – Urban Lab

Organizatorzy konkursu zapewniają wsparcie merytoryczne dla szkół biorących udział w konkursie. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat konkursu oraz zgłoszenia uczestnictwa, prosimy o kontakt z organizatorami za pośrednictwem adresu mailowego: tinkercad@sp25.resman.pl

Inicjatorami konkursu w imieniu Organizatorów są Panowie: Rafał Kochański oraz Bartłomiej Biedroń, nauczyciele informatyki, prowadzący zajęcia z programowania w Minecraft i projektowania 3D w Tinkercad.

Zapraszamy!

Pobierz Regulamin Konkursu, załączniki i dodatkowe pliki:

Regulamin Konkursu

Karta zgłoszenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Opis konkursu