W świecie książek

  • Post category:Świetlica
Uczniowie uczęszczający do świetlicy w naszej szkole, w ramach realizacji Innowacji Pedagogicznej ,,Kim będę w przyszłości?” odwiedzili 📚📚 Miejską i Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Rzeszowie filia nr. 7 ul. Osmeckiego 51 w Centrum Młodzieży w Rzeszowie. Celem wizyty było poszerzenie wiedzy z zakresu preorientacji zawodowej oraz zapoznanie dzieci z pracą bibliotekarza. Pani Bibliotekarka uświadomiła dzieciom, że jej praca nie polega tylko na wypożyczaniu książek, ale również na gromadzeniu i opracowaniu zbiorów oraz baz danych, promowaniu czytelnictwa oraz współpracą z czytelnikiem. 📖
▶️ Dla niektórych uczniów była to pierwsza wizyta wśród tylu książek 🤓, wielu z nich odwiedziło już wcześniej bibliotekę ze swoimi rodzicami bądź starszym rodzeństwem, a mimo wszystko chętnie i z entuzjazmem poznawali to miejsce.
Dzieci dowiedziały się, co zrobić, aby stać się czytelnikiem biblioteki oraz poznały zasady zachowania 🤫 się w tym szczególnym miejscu. Wszystkim dzieciom spodobały się kolorowe i bogato ilustrowane książki, które z chęcią oglądały.
Wizyta w bibliotece urozmaicona była dodatkowo czytaniem opowiadania o różnych zawodach wykonywanych przez dorosłych 👨‍💼👩‍🚀👩‍⚖️. Dzieci uczestniczyły w „podróżowaniu” przez kolejne ciekawostki na ten temat. Każdy uczeń wyszedł z biblioteki z uśmiechem na twarzy oraz z obietnicą, że wróci do biblioteki, aby korzystać z bogatego księgozbioru.
▶️ W czasie zajęć dydaktycznych przeprowadzonych w świetlicy uczniowie wzbogacili wiedzę i umiejętności w sposób praktyczny: brali udział w kalamburach, rozwiązywali quizy, wykonywali pracę plastyczną. Uczniowie przekonali się, że praca w bibliotece jest to fascynujący zawód, który pozwala na ciągłe poszerzanie horyzontów, współpracę z różnymi ludźmi i spełnienie poprzez pomoc innym w dostępie do wiedzy. 🧠