You are currently viewing KOMUNIKAT DLA RODZICÓW

KOMUNIKAT DLA RODZICÓW

W czasie przerwy świątecznej, tj. w dniach  29, 30 marca oraz 3 kwietnia 2018 r. dla uczniów, których rodzice nie mogą zapewnić opieki będą zorganizowane w szkole zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

Zgłoszenie dziecka o przybyciu na zajęcia w te dni należy dokonać w świetlicy lub sekretariacie szkoły do dnia 27 marca 2018 r. (wtorek)

Podczas przerwy świątecznej stołówka nie wydaje obiadów.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego