You are currently viewing Moc, by czynić dobro

Moc, by czynić dobro

  • Post category:Aktualności

20 listopada 2019 r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w jesiennych spotkaniach szkolnych kół Caritas w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym w Rzeszowie. Podczas obrad młodzież zapoznała się z działalnością innych kół Caritas, dowiadując się w jak różnorodny sposób można pomagać innym ludziom. Niezwykłym przeżyciem dla wszystkich było wspólne rapowanie ze znanym artystą, a zarazem duszpasterzem, Jakubem Bartczakiem z Wrocławia.

Opracowała: Grażyna Gajownik-Jakubek