Plan lekcji
Obowiązuje od
8.02.2021

Kalendarz roku szkolnego


Dziennik elektroniczny

Podręczniki

BIP


Pandemia

Logowanie


Egzamin Ósmoklasisty

ZAKOŃCZENIE OKU SZKOLNEGO

Szanowni Rodzice!
Drodzy Uczniowie!

Zakończenie roku szkolnego odbędzie się w piątek 25 czerwca 2021r. według następującego harmonogramu:

8.00 – indywidualny udział we mszy św. na zakończenie roku szkolnego, udział pocztu sztandarowego szkoły pod opieką p. Sondeja.

9.00 – rozdanie świadectw 

Uczniowie wchodzą do szkoły następującymi wejściami: 

Klasy 1-3 wchodzą wejściem od strony placu zabaw (przez szatnię klas młodszych) 
Klasy 4 i 5 wchodzą wejściem głównym  
Klasy 6 wchodzą wejściem od strony bieżni 
Klasy 7 i 8 wchodzą wejściem od strony boiska (basenu) 

Szczegółowy harmonogram:

 

Powrót uczniów do nauczania w szkole!

Informujemy, że zgodnie z harmonogramem znoszenia obostrzeń od dnia 31 maja 2021r. wszyscy uczniowie klas 4-8 powracają do nauczania stacjonarnego w szkole według wcześniejszego podziału godzin i zachowaniem reżimu sanitarnego. Prosimy aby uczniowie posiadali maseczki ochronne, które nadal należy stosować w częściach wspólnych budynku szkolnego.
Jednocześnie przypominamy, że dzień 4 czerwca 2021r. (piątek po Bożym Ciele) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Z poważaniem,
dyrektor szkoły,
Bożena Zięba

UWAGA:
Ze względu na obostrzenia ilościowe związane z pandemią nie ma możliwości zorganizowania zajęć na pływalni w okresie nauczania hybrydowego, czyli do końca maja.

Od czerwca planowany jest remont pływalni.

W związku z tym, w bieżącym roku szkolnym uczniowie naszej szkoły nie będą już korzystali z zajęć na pływalni.

*****

Informacja dla rodziców uczniów klas 1-3

Szanowni Państwo!

Przypominamy Państwu, że zgodnie z kalendarzem roku szkolnego w dniach 25,26,27 maja 2021 r. w szkole odbywają się egzaminy ósmoklasisty. Są to dla uczniów dni wolne od zajęć dydaktyczno wychowawczych, ponieważ nauczyciele powołani są do prac w komisjach egzaminacyjnych

Dla uczniów klas 1-3 szkoła zapewnia w tych dniach opiekę świetlicy. Prosimy, aby ze względów organizacyjnych i epidemicznych ze świetlicy korzystali w tych dniach uczniowie rodziców, którzy nie mogą zapewnić dzieciom innych form opieki. Zgłoszenia dziecka na opiekę świetlicową w dniach 25,26,27 maja 2021 r. prosimy dokonać do wychowawcy klasy najpóźniej do 14 maja 2021 r.

W dni egzaminu ósmoklasisty stołówka szkolna zapewnia obiady uczniom będącym pod opieką szkoły (wg. listy uczniów zgłoszonych do świetlicy szkolnej). Prosimy o wpłatę odpowiedniej kwoty za obiady:

I WARIANT: Kwota opłaty dla uczniów, którzy skorzystają z obiadów w dniach egzaminów wynosi: 77zł.

II WARIANT: Kwota opłaty dla uczniów, którzy nie skorzystają z obiadów w dniach egzaminów wynosi: 66,50zł.

Prosimy o dokonywanie wpłat w dniach od 5 do 10 maja 2021 r. na numer konta bankowego 92 1020 4391 0000 6702 0187 6747

W przypadku nieobecności, korzystającemu z posiłków przysługuje zwrot opłaty za dni nieobecności, pod warunkiem zgłoszenia tej nieobecności najpóźniej w dniu poprzednim pod numerem telefonu 17 7483571.

Prosimy o wpłatę sumy odpowiadającej kwocie za dany miesiąc, potrącenia wynikające z nieobecności będą zwracane na konto rodziców.

Ponadto, mając na uwadze fakt długotrwałego przebywania uczniów na nauczaniu zdalnym, ustalony wcześniej dzień wolny od zajęć dydaktycznych 28 maja 2021 r. (Dzień Patrona Szkoły), pozostanie normalnym dniem pracy szkoły, w którym dzieci uczą się według obowiązującego planu lekcji (nie będzie to dzień wolny). Treści dotyczące Patrona Szkoły zostaną zrealizowane w toku obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Z poważaniem,
Bożena Zięba, dyrektor szkoły

 
Szanowni Rodzice!
 
Informujemy, że od dnia 4 maja 2021r uczniowie klas I-III szkół podstawowych wracają do nauki stacjonarnej w szkole. Praca szkoły odbywać się będzie w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa.
Dzieci uczęszczać będą na zajęcia według normalnie obowiązującego podziału godzin. Świetlica szkolna będzie sprawować opiekę w pełnym zakresie, zaś stołówka szkolna wydawać będzie obiady. Nie będą odbywać się zajęcia na pływalni.
Prosimy o zaopatrzenie uczniów w maseczki ochronne.
 
Podstawa prawna: Rozporządzenie MEiN z dnia 29 kwietnia 2021r w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 
Z poważaniem,
Bożena Zięba, dyrektor szkoły

 

Nabór na rok szkolny 2021/2022.
Serdecznie zapraszamy.

Informujemy, że Prezydent Miasta Rzeszowa
ustalił terminy rekrutacji do przedszkoli
oraz szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022
Szczegóły poniżej

 


Aplikacja nabór 2021/2022

 

*************************


Szanowni Państwo,

Informujemy, że UPC Polska wspólnie z Fundacją Polskiego Funduszu Rozwoju uruchomił akcję społeczną INTERNET RÓWNYCH SZANS dla rodzin wielodzietnych będących pod opieką Jednostek Samorządu Terytorialnego realizujących zadania z zakresu wspierania rodziny.
3000 rodzin otrzyma bezpłatny roczny internet.

 Więcej informacji i szczegółowe kryteria zostaną podane
w późniejszym terminie pod adresem: www.internetdlaspolecznosci.pl.

 
*************************

*****

BEZPŁATNA KOMUNIKACJA DLA UCZNIÓW
od rozpoczęcia do ukończenia nauki w szkole
lub placówce nie dłużej jednak
niż do ukończenia 21 roku życia

Instrukcja zapisania w kasowniku uprawnienia do bezpłatnych
przejazdów dla ucznia


Zapisanie uprawnienia do bezpłatnych przejazdów dla uczniów za pomocą kasownika

*****

3c_10
IMG_20210608_113526[1]
zs01
Slajd1
1623182308305